Privacy statement Wensenboom Altrecht

De Wensenboom hecht waarde aan uw privacy. Bij het bezoeken van de website
www.wensenboomaltrecht.nl worden uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op
een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die huidige privacy wet- en regelgeving
stelt.

Verwerken van persoonsgegevens

Om persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel u, op uw eigen verzoek, te kunnen
helpen uw wens te realiseren of die van een ander in vervulling te laten gaan.

Verspreiding van persoonsgegevens

Altrecht zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens verkregen via de website
www.wensenboomaltrecht.nl delen of verkopen aan derden tenzij hiervoor uw
uitdrukkelijke toestemming is verkregen of dit bij wet is vereist of door de justitiële
autoriteiten wordt verlangd. Voor het beheer en hosten van de website wordt gebruikt
gemaakt van de diensten van Ragfijn.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Altrecht doet haar uiterste best om haar websites te beveiligen tegen misbruik en de over
u opgeslagen data te beschermen tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige
verwerking.

De website van de wensenboom is o.a. beveiligd via HTTPS en informatie die u ons geeft
met behulp van het contactformulier wordt verzonden via SSL. Dit zorgt ervoor dat
gegevens tussen de website en uw browser beschermd zijn.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens.
Neem hiervoor contact met ons op via wensenboom@altrecht.nl. Om misbruik te
voorkomen zullen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren voordat wij in kunnen
gaan op uw verzoek.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Altrecht bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor
het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van relevante wet- en regelgeving
is vereist.

Contact

Indien u vragen heeft omtrent uw privacy kunt u contact met ons opnemen via
wensenboom@altrecht.nl

Aanpassingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen
op deze website worden gepubliceerd.

Zelfportret alex

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?